Buscar barcos en venta
Anuncio

Bader Kronland II Houseboat

€366.400

Presentado por:

Scheepsmakelaardij Goliath

Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
Países bajos
+31 (0)515 560410

Ver el inventario del vendedor
 

En venta por

X
* Su mensaje no ha podido publicarse con éxito. Por favor, compruebe los campos marcados e inténtelo de nuevo.

Gracias

Hemos enviado su información directamente al vendedor.

La solicitud no puede completarse

Es posible que haya introducido información incorrecta o que el servidor esté temporalmente fuera de servicio. Por favor, vuelva a cargar la página e inténtelo de nuevo más tarde.

En venta por

X
* Su mensaje no ha podido publicarse con éxito. Por favor, compruebe los campos marcados e inténtelo de nuevo.

Gracias

Hemos enviado su información directamente al vendedor.

La solicitud no puede completarse

Es posible que haya introducido información incorrecta o que el servidor esté temporalmente fuera de servicio. Por favor, vuelva a cargar la página e inténtelo de nuevo más tarde.

Marca Bader
Tipo Kronland II Houseboat
Construcción 2023
Estado del barco Nuevo
Precio €366.400
Clase de oferta Motor
Categoría Casa flotante
Eslora 10.85 m
Material del casco Otro
Ubicación de la embarcación Nieuwbouw, Alemania
Estado de Impuestos Impuestos no pagados
Manga 3.43 m
Calado máximo 0.41 m
Tipo de quilla Otro
Equipo Eléctrico
 • Invertor
Equipamiento Interior
 • Propulsor de Proa
 • Calefacción
 • Frigorífico
 • Cargador de baterías
Diseñador Burkhard Bader Dipl. Ing.
Tanques combustible 1 x 400 litros
Tanques agua dulce 1
Tanques de reserva 1
Forma del casco Catamarán

Descripción

Catamaran Motoryacht/houseboat Zeer licht en comfortabel voor binnen en kustwateren. C-categorie

Kronland II is een mooi ontworpen Catamaran Motorjacht - Houseboat met Ce-C certificering. Het model is gecalculeerd en gecertificeerd CE en verbeterd ten opzicht van de Kronland I. De ontwerper heeft meer dan 35 jaar ervaring met Multihull boten geschikt voor alle wateren en het bedrijf ontwerpt al meer dan 25 jaar multihull boten waarbij gebruikt wordt gemaakt van de meest geavanceerde processen.
Er is een 70 cm lang model van de boot gemaakt als 3D-print en met aanvullend handwerk, waarbij ook de lijnen en apparatuur in de romp zijn aangebracht.
KRONLAND II zal worden gebouwd zodra twee geïnteresseerden besluiten tot aankoop van deze boot, die tot in de details is uitgewerkt en is gecertificeerd in de categorie CE-C.

Zie voor 3d versie de laatste foto's

Kronland II is heel geschikt om op een comfortabele manier te reizen over de binnenwateren van Europa en langs de beschutte kustlijn. De minimale diepgang dankzij de sandwichcontructie biedt u de mogelijkheid op bijna elke plek te komen waar zware motorjachten niet kunnen komen maar met minimaal het zelfde comfort en luxe.
U reist op een energie zuinige manier met een prachtig uitzicht sturend vanaf het bovendek of bij kouder weer vanuit binnen.
De electrische boegschroef (optie) zorgt dat u veilig en makkelijk kunt manouvreren wat met name erg prettig is bij passeren van sluizen en aanmeren in havenboxen. 

Voor meer informatie neem contact op met Terry Bos : per mail Terry@scheepsmakelaardijgoliath.nl of mobiel: 0031(0)641470689.

 

 Algemeen
Rompvorm: Catamaran
Doorvaarthoogte normaal: Maximaal met dektent 4,2 meter
Overig:

Stuurconsole met  instrumenten en monitor voor achteruitkijkcamera.
 


Accommodatie
Verblijfsruimtes: Met L-sofa en opbergruimte. Kan gebruikt worden als tweepersoonsbed 200 bij 150 cm.
Hutten: Masterbedroom met dubbel bed van 205 bij 140 cm. Veel opbergruimte.
Overig:

Salon met slaapbank, Stuurconsole, Keuken met wasbak, gasstel en kasten.
Badkamer met Wasruimte, spiegel, douche, toilet.
Grote slaapkamer met dubbelbed en opslagruimte en ventilatie.
Kasten met opslagruimte, planken en electra controle paneel.
Achterkabine om te bouwen als kantoor en als slaapplaats
De stahoogte loopt van 198 cm bij stuuronsole tot 210 cm in andere leefruimte.

Achterdek geschikt voor fietsenopslag, buitendouche en twee zitplekken. (optioneel, davits en bootje)


Motor, electra, water
Vermogen: tussen 20 tot 80 Pk mogelijk
Watertank & materiaal: 2 x 300
Overig:

boiler 80 L koeling compressor Danfoß F35B
meerdere stopcontacten
Vele interieurverlichtingen  (14)
Vele opties mogelijk. Vraag gerust informatie aan bij onze houseboat specialist Frans van der Houwen. 00.31 (0)6 1025 5199

 


Navigatie en electronica
Overig:

Vier navigatielichten
Anker en drie deklichten
 Type interieur: Modern, light

Motor

 • Vermogen: 40pk
 • Aantalmotoren: 1
 • Maximumsnelheid: 5
 • MaxSnelheid: 10
 • tankinhoud

Uitrusting

 • Acculader
 • Omvormer

Specificaties

 • Besturing: Stuurwiel
 • Doorvaarhoogte: 2.9

Omschrijving Duits

Katamaran Motoryacht/Hausboot Sehr leicht und komfortabel für Binnen- und Küstengewässer. C-Kategorie

Kronland II ist eine wunderschön gestaltete Katamaran Motoryacht - Hausboot mit Ce-C Zertifizierung. Das Modell ist berechnet und CE-zertifiziert und im Vergleich zum Kronland I verbessert. Der Konstrukteur hat mehr als 35 Jahre Erfahrung mit Mehrrumpfbooten, die für alle Gewässer geeignet sind, und die Firma konstruiert seit mehr als 25 Jahren Mehrrumpfboote mit den modernsten Verfahren.
Ein 70 cm großes Modell des Bootes wurde als 3D-Druck und mit zusätzlicher Handarbeit erstellt, die die Leinen und die Ausrüstung im Rumpf einschloss.
KRONLAND II wird gebaut, sobald sich zwei Interessenten für den Kauf dieses bis ins Detail ausgearbeiteten und in der Kategorie CE-C zertifizierten Bootes entscheiden.


Siehe für 3d-Version die letzten Bilder

Die Kronland II ist sehr gut geeignet, um bequem auf den Binnengewässern Europas und entlang der geschützten Küsten zu reisen. Der minimale Tiefgang dank der Sandwich-Bauweise ermöglicht es Ihnen, fast überall dorthin zu fahren, wo schwere Motoryachten nicht hinkommen, aber mit mindestens dem gleichen Komfort und Luxus.
Sie reisen energieeffizient mit einer schönen Aussicht vom Oberdeck oder bei kälterem Wetter von innen.
Mit dem elektrischen Bugstrahlruder (optional) können Sie sicher und einfach manövrieren, was besonders beim Durchfahren von Schleusen und Anlegen in Hafenboxen angenehm ist.
 

Fragen Sie nach den Möglichkeiten und Preisen bei Frans van der Houwen Frans@scheepsmakelaardijgoliath.nl

 

 Allgemein
Rumpfform: Katamaran
Durchfahrthöhe (m): Maximal mit Plane 4,2 Meter
Sonstiges:

Lenkkonsole mit Instrumenten und Monitor für Rückfahrkamera.


Innenausstattung
Aufenthaltsräume: Mit L-Sofa und Stauraum. Kann als Doppelbett 200 x 150 cm verwendet werden.
Kabinen: Hauptschlafzimmer mit Doppelbett 205 x 140 cm. Viel Speicherplatz.
Sonstiges:

Wohnzimmer mit Schlafcouch, Steuerkonsole, Küche mit Spüle, Gasherd und Schränken.
Badezimmer mit Waschraum, Spiegel, Dusche, Toilette.
Großes Schlafzimmer mit Doppelbett und Stauraum und Belüftung.
Schränke mit Stauraum, Regalen und elektrischer Schalttafel.
Heckkabine zum Bau als Büro und als Schlafplatz.
Die Stehhöhe reicht von 198 cm im Falle der Steuerkonsole bis 210 cm im anderen Wohnbereich.

Hinterdeck geeignet für Fahrradablage, Außendusche und zwei Sitzbereiche. (optional, Davits und Boot)


Motor, Elektrik, Wasser
Leistung: zwischen 20 und 80 PS möglich
Wassertank: 2 x 300
Sonstiges:

Kessel 80 L Kühlkompressor Danfoß F35B
Mehrfachsteckdosen
Viele Innenbeleuchtungen (14)Viele
Optionen möglich. Für weitere Informationen steht Ihnen unser Hausbootspezialist Frans van der Houwengerne zur Verfügung . 00.31 (0)6 1025 5199

 


Nautische Instrumente
Sonstiges:

Vier Navigationslichter
Anker und drei Decklichter


Veiligheid

 • ESP: 366400

Omschrijving Engels

Catamaran Motoryacht/houseboat Very light and comfortable for inland and coastal waters. C-category

Kronland II is a beautifully designed Catamaran Motor Yacht - Houseboat with Ce-C certification. The model is calculated and certified CE and improved compared to the Kronland I. The designer has more than 35 years experience with multihull boats suitable for all waters and the company designs for more than 25 years multihull boats using the most advanced processes.
A 70 cm model of the boat was made as a 3D print and with additional hand work, which included the lines and equipment in the hull.
KRONLAND II will be built as soon as two interested parties decide to purchase this boat, which has been worked out in detail and is certified in the CE-C category.


See for 3d version the last pictures

Kronland II is very suitable to travel comfortably on the inland waterways of Europe and along the sheltered coastline. The minimum draught thanks to the sandwich construction allows you to go to almost any place where heavy motor yachts cannot go, but with at least the same comfort and luxury.
You will travel in an energy efficient way with a beautiful view from the upper deck or in colder weather from the inside.
The electric bow thruster (optional) allows you to maneuver safely and easily, which is especially pleasant when passing through locks and mooring in port boxes.
 

Ask about the possibilities and prices at Frans van der Houwen Frans@scheepsmakelaardijgoliath.nl

 

 General
Hull shape: Catamaran
Vertical clearance: Maximum with tarpaulin 4.2 metres
Other:

Steering console with instruments and monitor for rear view camera.


Accommodation
Saloons: With L-sofa and storage space. Can be used as a double bed 200 by 150 cm.
Cabins: Master bedroom with double bed 205 by 140 cm. Lots of storage space.
Other:

Lounge with sofa bed, steering console, kitchen with sink, gas stove and cupboards.
Bathroom with washroom, mirror, shower, toilet.
Large bedroom with double bed and storage space and ventilation.
Cupboards with storage, shelves and electric control panel.
Rear cabin to build as an office and as a sleeping place.
The headroom ranges from 198 cm in the case of the steering console to 210 cm in the other living area.

Rear deck suitable for bicycle storage, outdoor shower and two seating areas. (optional, davits and boat)


Engine, electrics, water
Power: between 20 and 80 HP possible
Water tank & material: 2 x 300
Other:

boiler 80 L cooling compressor Danfoß F35B
multiple sockets
Many interior lighting (14)Many
options possible. Feel free to ask our houseboat specialist Frans van der Houwenfor more information . 00.31 (0)6 1025 5199

 


Navigation and electronics
Other:

Four navigation lights
Anchor and three deck lights


Interieur

 • Aantalslaapplaatsen: 4

Más…

Presentado por:

Scheepsmakelaardij Goliath

Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
Países bajos
+31 (0)515 560410

Ver el inventario del vendedor
 

En venta por

X
* Su mensaje no ha podido publicarse con éxito. Por favor, compruebe los campos marcados e inténtelo de nuevo.

Gracias

Hemos enviado su información directamente al vendedor.

La solicitud no puede completarse

Es posible que haya introducido información incorrecta o que el servidor esté temporalmente fuera de servicio. Por favor, vuelva a cargar la página e inténtelo de nuevo más tarde.

Presentado por:

Scheepsmakelaardij Goliath

Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
Países bajos
+31 (0)515 560410

Ver el inventario del vendedor
 

En venta por

X
* Su mensaje no ha podido publicarse con éxito. Por favor, compruebe los campos marcados e inténtelo de nuevo.

Gracias

Hemos enviado su información directamente al vendedor.

La solicitud no puede completarse

Es posible que haya introducido información incorrecta o que el servidor esté temporalmente fuera de servicio. Por favor, vuelva a cargar la página e inténtelo de nuevo más tarde.

Servicios

Anuncio
X