Buscar barcos en venta
Anuncio

Sea-Doo RXP-X RS 300 Millenium-Yellow

€23.699

Presentado por:

HOLLAND SPORT BOAT CENTRE B.V.

Zuiderzeeweg 2, KG,
Amsterdam
Países bajos
+31(0)20 6947527

Ver el inventario del vendedor
 

En venta por

X
* Su mensaje no ha podido publicarse con éxito. Por favor, compruebe los campos marcados e inténtelo de nuevo.

Gracias

Hemos enviado su información directamente al vendedor.

La solicitud no puede completarse

Es posible que haya introducido información incorrecta o que el servidor esté temporalmente fuera de servicio. Por favor, vuelva a cargar la página e inténtelo de nuevo más tarde.

En venta por

X
* Su mensaje no ha podido publicarse con éxito. Por favor, compruebe los campos marcados e inténtelo de nuevo.

Gracias

Hemos enviado su información directamente al vendedor.

La solicitud no puede completarse

Es posible que haya introducido información incorrecta o que el servidor esté temporalmente fuera de servicio. Por favor, vuelva a cargar la página e inténtelo de nuevo más tarde.

Marca Sea-Doo
Tipo RXP-X RS 300 Millenium-Yellow
Construcción 2023
Estado del barco Nuevo
Precio €23.699
Clase de oferta Motor
Categoría Embarcación personal
Eslora 3.31 m
Combustible Gasolina
Material del casco Otro
Ubicación de la embarcación In verkoophaven, Países bajos
Estado de Impuestos Impuestos pagados
Manga 1.25 m
Calado máximo 0.3 m
Tipo de quilla Otro
Marca Motor ROTAX
Modelo del Motor 1630 ACE
Combustible Gasolina
Tanques combustible 1 x 70 litros
Forma del casco V Profunda

Descripción

Het ultieme topmodel onder de racewaterscooters combineert kracht, vaareigenschappen en controle zoals geen enkel ander vaartuig.

Het ultieme topmodel onder de racewaterscooters combineert kracht, vaareigenschappen en
controle zoals geen enkel ander vaartuig. En met de 300 pk Rotax 1630 ACE motor komt niemand
zelfs maar in uw buurt op de buoy-course.

Rotax 1630 ACE-motor: 
De Advanced Combustion Efficiency (ACE) technologie, met compressor en externe intercooler, biedt 
hoge efficiëntie en verbluffende acceleratie. Dit is de meest krachtige motor in een Sea-Doo ooit.   

Ergolock-systeem: 
Dankzij het kleine racezadel, speciaal gekantelde voetsteunen en Adjustable Ergonomic Steering (A.E.S.) 
heeft u meer houvast en wordt u één met de machine, waardoor u over betere vaareigenschappen en meer 
controle beschikt. 

T3-R Romp 
Elke rit verlegt de grenzen met het nieuwe T3-R-rompontwerp. Deep-V-ontwerp met ingenieuze aandacht voor 
detail en het unieke Shark Gill-ontwerp zorgt voor de beste acceleratie in zijn klasse en nauwkeurige controle 
over het vol gas onder alle omstandigheden. 

Ergolock-R op prestaties volgens de geraamde ergonomie 
Zorgvuldig vormgegeven zadel vergrendelt rijder en waterscooter tot een perfecte samenhang voor 
prestatiegerichte missies. Dankzij de verstelbare achterzadel is er extra ondersteuning, de textuur 
van het zitvlak aan de voorkant en diepe kniegaten zorgen er voor dat je aan de scooter geplakt zit. 

Racestuur Met Verstelbaar Stuur 
Met een verticaal verstelbereik van maximaal 3 inch (73 mm) is het telescopische stuursysteem klaar 
om de veeleisende omstandigheden van berijders van elke omvang het hoofd te bieden. 

Verstelbare X Sponsons 
Een efficiënt ontwerp dat de stabiliteit in bochten verbetert. Biedt verstelbaarheid in drie standen op basis van vaardigheidsniveau en rijomgeving: hoger voor een speelse freeride-ervaring of lager voor scherpere 
bochten. Winglet-functie verbetert ook de hellingshoeken tijdens het draaien. 

Hoge Prestaties Variabel Trimsysteem Met Lancering 
Krijg snel toegang tot het Variable Trim System (VTS) op het stuur voor een nauwkeurig afgesteld rijgedrag 
op basis van de voorkeur van de berijder, de watercondities en het aantal passagiers. Plus een door het 
stuur geactiveerde launch control voor een perfect gecontroleerde acceleratie. 

Intelligent Break and Reverse (iBR) 
Erkend door de Amerikaanse kustwacht voor het verbeteren van de bootveiligheid sinds 2009 en nu in de 
derde generatie, het exclusieve iBR-systeem (Intelligent Brake and Reverse) van Sea-Doo stelt u in staat 
om tot 48 m * eerder te stoppen dan een vaartuig dat niet gebruik maakt van een rem. Met beide handen 
aan het stuur kunnen rijders vooruit, neutraal en achteruit schakelen voor stabiel en zorgeloos 
manoeuvreren bij lage snelheden. 

Intelligente Gashendel 
Geheel nieuwe volledig digitale meter die berijders intuïtieve toegang geeft tot voertuiginformatie 
en rijmodi 
(Cruise, Sport, Ski en ECO). Het automatisch dimmende achterlicht en het grotere weergavegebied, evenals 
grote digitale cijfers en letters, zorgen voor een betere zichtbaarheid tijdens het rijden. 

Closed-Loop Cooling System 
Deze technologie voorkomt dat corrosief zout water en schadelijk vuil de motor binnendringen, voor meer 
betrouwbaarheid en geruststelling . 

Omschrijving Duits

Das ultimative Spitzenmodell unter den Rennwasserfahrzeugen vereint Leistung, Handling und Kontrolle wie kein anderes Schiff.

Das ultimative Spitzenmodell unter den Rennwasserfahrzeugen vereint Leistung, Segeleigenschaften und
Kontrolle wie kein anderes Schiff. Und mit dem 300 PS starken Rotax 1630 ACE-Motor kommt niemand
sogar in Ihrer Nachbarschaft auf dem Bojenkurs.

Rotax 1630 ACE-Motor:
Die Advanced Combustion Efficiency (ACE)-Technologie mit Kompressor und externem Ladeluftkühler bietet
hohe Effizienz und erstaunliche Beschleunigung. Dies ist der stärkste Motor in einem Sea-Doo aller Zeiten.

Ergolock-System:
Dank des kleinen Rennsattels, der speziell geneigten Fußstützen und der einstellbaren ergonomischen Lenkung (A.E.S.).
Sie haben mehr Grip und werden eins mit der Maschine, was Ihnen bessere Segeleigenschaften und mehr
Kontrolle.

T3-R Rumpf
Mit dem neuen T3-R-Rumpfdesign werden bei jeder Fahrt die Grenzen überschritten. Tiefes V-Design mit genialer Aufmerksamkeit für
Detailgenauigkeit und das einzigartige Shark Gill-Design bieten klassenbeste Beschleunigung und präzise Steuerung
über Vollgas unter allen Umständen.

Ergolock-R auf Leistung nach geschätzter Ergonomie
Sorgfältig gestalteter Sattel verriegelt Fahrer und Wasserfahrzeug zu einem perfekten Zusammenhalt für
leistungsorientierte Missionen. Der verstellbare Rücksitz bietet zusätzlichen Halt, die Textur
des Vordersitzes und tiefe Knielöcher stellen sicher, dass Sie am Roller kleben bleiben.

Rennlenker mit verstellbarem Lenker
Mit einem vertikalen Verstellbereich von bis zu 3 Zoll (73 mm) ist das Teleskop-Lenksystem bereit.
um den anspruchsvollen Bedingungen von Reitern jeder Größe gerecht zu werden.

Einstellbarer X-Schwamm
Ein effizientes Design, das die Stabilität bei Kurvenfahrten verbessert. Bietet drei Einstellmöglichkeiten je nach Können und Fahrumgebung: höher für ein spielerisches Freeride-Erlebnis oder niedriger für schärfere, reaktionsschnellere Kurven.
Biegungen. Die Winglet-Funktion verbessert auch die Neigungswinkel beim Drehen.

Leistungsstarkes variables Trimmsystem mit Start
Schneller Zugriff auf das Variable Trim System (VTS) am Lenker für eine fein abgestimmte Handhabung.
basierend auf der Präferenz des Fahrers, den Wasserbedingungen und der Anzahl der Passagiere. Plus eins durch die
lenkeraktivierte Startkontrolle für perfekt kontrollierte Beschleunigung.

Intelligente Unterbrechung und Umkehrung (iBR)
Von der U.S. Coast Guard für die Verbesserung der Bootssicherheit seit 2009 anerkannt und jetzt in der
Die dritte Generation, Sea-Doo's exklusives iBR (Intelligent Brake and Reverse) System ermöglicht Ihnen
bis zu 48 m * früher anzuhalten als ein Schiff, das keine Bremse verwendet. Mit beiden Händen
Am Steuer können die Fahrer vorwärts, neutral und rückwärts schalten und so ein stabiles und sorgenfreies Fahren gewährleisten.
Manövrieren bei niedrigen Geschwindigkeiten.

Intelligente Drosselklappe
Völlig neues volldigitales Messgerät, das Fahrern intuitiven Zugang zu Fahrzeuginformationen bietet
und Fahrmodi
(Kreuzfahrt, Sport, Ski und ECO). Das automatisch abblendende Rücklicht und die größere Anzeigefläche, sowie
große digitale Zahlen und Buchstaben, sorgen für bessere Sichtbarkeit während der Fahrt.

Kühlsystem mit geschlossenem Kühlkreislauf
Diese Technologie verhindert das Eindringen von korrosivem Salzwasser und schädlichem Schmutz in den Motor für mehr
Zuverlässigkeit und Beruhigung .

Veiligheid

  • ESP: 23699

Omschrijving Engels

The ultimate top-of-the-range model among racing watercraft combines power, handling and control like no other vessel.

The ultimate top-of-the-range model among racing watercraft combines power, sailing characteristics and
control like no other vessel. And with the 300 hp Rotax 1630 ACE engine no one comes
even in your neighborhood on the buoy course.

Rotax 1630 ACE engine:
The Advanced Combustion Efficiency (ACE) technology, with compressor and external intercooler, offers
high efficiency and amazing acceleration. This is the most powerful engine in a Sea-Doo ever.

Ergolock system:
Thanks to the small racing saddle, specially tilted footrests and Adjustable Ergonomic Steering (A.E.S.).
you have more grip and become one with the machine, giving you better sailing characteristics and more
control.

T3-R Hull
Every ride pushes the boundaries with the new T3-R hull design. Deep-V design with ingenious attention to
detail and the unique Shark Gill design provides best-in-class acceleration and precise control
about full throttle under all circumstances.

Ergolock-R on performance according to estimated ergonomics
Carefully designed saddle locks rider and personal watercraft into a perfect cohesion for
performance-oriented missions. The adjustable rear seat provides extra support, the texture
of the front seat and deep knee holes make sure you're stuck to the scooter.

Racing Handlebar With Adjustable Handlebar
With a vertical adjustment range of up to 3 inches (73 mm), the telescopic steering system is ready.
to cope with the demanding conditions of riders of all sizes.

Adjustable X Sponge
An efficient design that improves stability when cornering. Provides three-position adjustability based on skill level and riding environment: higher for a playful freeride experience or lower for sharper, more responsive turns.
bends. Winglet function also improves slope angles while turning.

High Performance Variable Trim System With Launch
Quickly access the Variable Trim System (VTS) on the handlebar for fine-tuned handling.
based on the preference of the rider, the water conditions and the number of passengers. Plus one by the
handlebar activated launch control for perfectly controlled acceleration.

Intelligent Break and Reverse (iBR)
Recognized by the U.S. Coast Guard for improving boat safety since 2009 and now in the
Third generation, Sea-Doo's exclusive iBR (Intelligent Brake and Reverse) system enables you to
to stop up to 48 m * earlier than a vessel not using a brake. With both hands
At the wheel, riders can shift forwards, neutral and backwards for stable and carefree driving
maneuvering at low speeds.

Intelligent Throttle
All-new all-digital gauge that gives drivers intuitive access to vehicle information
and driving modes
(Cruise, Sports, Ski and ECO). The automatically dimming rear light and larger display area, as well as
large digital numbers and letters, provide better visibility while driving.

Closed-Loop Cooling System
This technology prevents corrosive salt water and harmful dirt from entering the engine for more
reliability and reassurance .

Motor

  • MotorType: 1630 ACE
  • Vermogen: 300pk
  • Aantalmotoren: 1
  • Aantalcilinders: 3
  • tankinhoud: 70

Más…

Presentado por:

HOLLAND SPORT BOAT CENTRE B.V.

Zuiderzeeweg 2, KG,
Amsterdam
Países bajos
+31(0)20 6947527

Ver el inventario del vendedor
 

En venta por

X
* Su mensaje no ha podido publicarse con éxito. Por favor, compruebe los campos marcados e inténtelo de nuevo.

Gracias

Hemos enviado su información directamente al vendedor.

La solicitud no puede completarse

Es posible que haya introducido información incorrecta o que el servidor esté temporalmente fuera de servicio. Por favor, vuelva a cargar la página e inténtelo de nuevo más tarde.

Presentado por:

HOLLAND SPORT BOAT CENTRE B.V.

Zuiderzeeweg 2, KG,
Amsterdam
Países bajos
+31(0)20 6947527

Ver el inventario del vendedor
 

En venta por

X
* Su mensaje no ha podido publicarse con éxito. Por favor, compruebe los campos marcados e inténtelo de nuevo.

Gracias

Hemos enviado su información directamente al vendedor.

La solicitud no puede completarse

Es posible que haya introducido información incorrecta o que el servidor esté temporalmente fuera de servicio. Por favor, vuelva a cargar la página e inténtelo de nuevo más tarde.

Servicios

Anuncio
X