Buscar barcos en venta
Anuncio

Lemsteraak 950

A demanda

Presentado por:

Scheepsmakelaardij Goliath

Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
Países bajos
+31 (0)515 560410

Ver el inventario del vendedor
 

En venta por

X
* Su mensaje no ha podido publicarse con éxito. Por favor, compruebe los campos marcados e inténtelo de nuevo.

Gracias

Hemos enviado su información directamente al vendedor.

La solicitud no puede completarse

Es posible que haya introducido información incorrecta o que el servidor esté temporalmente fuera de servicio. Por favor, vuelva a cargar la página e inténtelo de nuevo más tarde.

En venta por

X
* Su mensaje no ha podido publicarse con éxito. Por favor, compruebe los campos marcados e inténtelo de nuevo.

Gracias

Hemos enviado su información directamente al vendedor.

La solicitud no puede completarse

Es posible que haya introducido información incorrecta o que el servidor esté temporalmente fuera de servicio. Por favor, vuelva a cargar la página e inténtelo de nuevo más tarde.

Marca Lemsteraak
Tipo 950
Construcción 1972
Estado del barco Usado
Precio A demanda
Clase de oferta Vela
Categoría Barcaza
Eslora 9.5 m
Combustible Diesel
Material del casco Acero
Ubicación de la embarcación Lemmer, Países bajos
Estado de Impuestos Impuestos pagados
Manga 3.5 m
Calado máximo 1 m
Tipo de quilla Otro
Marca Motor Thornycroft 154
Modelo del Motor Leyland 252
Combustible Diesel
Año Motor 1974
Equipo Eléctrico
 • Toma de puerto
Electrónica
 • Radio
Equipamiento Interior
 • Cargador de baterías
Diseñador Kerskens SR
Cabinas 1
Tanques agua dulce 1

Descripción

Compleet gerenoveerde Lemsteraak. Vraag naar meer informatie bij Sjoerd Kampen, 0031(0)6 54723943

De Campanula is een Lemsteraak in de jacht uitvoering gebouwd door scheepswerf B. de Waal te Noord - Scharwoude, in 1972. Klassiek in schoonheid, ook door de fraaie zeeg in het berghout, het potdeksel en het kajuitdak. Het is een zeer fors gebouwde aak, met een overzichtelijke maat en veel binnenruimte voor 4 personen. In de kajuit en vooronder is er voldoende stahoogte. Heeft een ruime zelflozende kuip met een teakhouten vloer. De aak is tussen 2016 en 2019 met liefde voor detail weer terug gebracht in haar originele staat, daardoor weer terug ingeschreven in het stamboek voor ronde en platbodemjachten de SSRP met de plaquette 724.Algemeen
Ramen: Glas, messing
Overig:
 • Aangehangen roer: 1
 • Aantal bakskisten: 2
 • Aantal zitplaatsen buiten/kuip: 4
 • Ballast kg en materiaal: kielzool staal/ lood/ ca. 5% beton
 • Bouwwijze: overnaads
 • Gangboorden: ja
 • Verfsysteem onderwaterschip: 1 component Hempel Hi-Build
 • Kleur onderwaterschip: zwart (2018)
 • Dikte staal onderwaterschip: 3-5 mm
 • Verfsysteem romp: Epifanes Mono Urethane 3124 (2018)
 • Verfsysteem binnenkant romp: Hempel
 • Romp: 3 mm
 • Verfsysteem opbouw: Hempel Mono Urethane
 • Dikte staal opbouw: 3 mm
 • Verfsysteem rondhouten/ zwaarden: Epifanes hardhout olie

Accommodatie
Materiaal, kleuren: Mahonie/ eiken
Verblijfsruimtes: 4 zitplaatsen
Slaapplaatsen: 2.00 m
Overig:

Het interieur met donker eiken en gelakt mahonie met een licht plafond geeft een warme intieme uitstraling. In combinatie met een gebroken witte L-bank bekleding maakt er een chique geheel van. Mede door het licht van de centrale koekoek. Bij binnenkomst bevindt zich aan bakboordzijde een L-keuken met een rvs spoelbak, een 3-pits kooktoestel en een klassieke koperen kraan, daarachter een langsbank om te bouwen tot een bed. Voor het hoofd schot, aan bakboord, is de afsluitbare toiletruimte met een drinkwaterpomp. Alle verlichting is uitgerust met LED lampen. Aan stuurboord, een technische ruimte met daarin een 12V koelbox, de aardlekschakelaar, de accu oplader en een zekering kastje. Boven het zekering kastje zit de hoofdzekering kast, met alle groepen dubbel afgezekerd. Daarachter bevindt zich een hangkast met laden. Hierachter het met een deur afsluitbare vooronder met twee éénpersoonsbedden, met vier messing patrijspoorten, waarvan er twee open gezet kunnen worden. Tevens is er ook een vluchtluik aanwezig.

 • Ruim vloer: eiken
 • Langsbank

Motor, electra, water
Voltage: Stopcontacten 12V: 1/ 220V: 3
Walstroom: 230V
Overig:

De BMC Thornicroft motor met zijn 62 pk, geplaatst in 1994, doet prima zijn werk en heeft in 2019 groot ondehoud gehad.

 • Schroefas
 • Reserveonderdelen verkrijgbaar
 • Verbruik: 9,9 liter per uur
 • Motorhandleiding

Tuigage
Lieren: 4
Zeilen materiaal: Wit
Fok: Dacron
Aantal masten: Oregon Pine
Overig:

De mast is door middel van een lier in combinatie met RVS bokkepoten zeer eenvoudig te strijken en zetten, deze lier is tevens het ankerlier. Het kajuit schot, het potdeksel en lijfhouten zijn professioneel gelakt, de koperen accenten versterken de klassieke sfeer. De lieren en klampen zitten op de juiste plaats om het zeilen eenvoudig te houden, makkelijk te zeilen met twee personen. De besturing gaat middels een stuurwiel. Het nieuwe eiken roer en de nieuwe eiken zwaarden met koper beslag zijn van 2019. Door de relatief lichte bediening, de echte Lemsteraak uitstraling en het zeer goede onderhoud, is het een genot om er mee te zeilen en er op te verblijven.

 • Maststrijkinstallatie
 • Materiaal giek: Oregon Pine
 • Materiaal rondhouten: Hout
 • Schoten: ja
 • Vallen: ja, kunststof
 • Verstaging: rvs

Navigatie en electronica
Overig:
 • Barometer
 • Klok

Uitrusting
Ankerlier: aanwezig
Stootwillen, lijnen: 5
Overig:

Het onderwaterschip is uitgevoerd met het Hempel systeem, de romp Epifanes met het Mono urethane systeem.

 • Landvasten: 5
 • Meerpen
 • Pikhaak

Veiligheid
Overig:
 • Kogelafsluiters: 1, in de keuken
 • Ankerbol
 • Gascertificaat
 • Loopplank
 • Scheepshoorn
 • Toplicht
 • Originele aankoopfactuur aanwezig

Navigatie & electronica

 • Navigatieverlichting

Interieur

 • Aantalslaapplaatsen: 2
 • Geluidsinstallatie

Omschrijving Engels

Completely renovated Lemsteraak. Ask for more information at Sjoerd Kampen, 0031(0)6 54723943

The Campanula is a Lemsteraak in the yacht version built by shipyard B. de Waal in North - Scharwoude, in 1972. Classic in beauty, also because of the beautiful scoop in the mountain wood, the gunwale and the cabin roof. It is a very well-built barge, with an orderly size and lots of interior space for 4 persons. In the cabin and underneath there is enough headroom. It has a spacious self-draining cockpit with a teak floor. Between 2016 and 2019 the barge has been brought back to its original condition with love for detail, as a result of which the SSRP with the plaque 724 has been re-registered in the studbook for round and flat-bottomed yachts.General
Windows: Glass, brass
Other:
 • Hanging rudder: 1
 • Number of crates: 2
 • Number of seats outside / tub: 4
 • Ballast kg and material: keel sole steel/ lead/ approx. 5% concrete
 • Construction method: seams
 • Always: yes
 • Painting system underwater: 1 component Hempel Hi-Build
 • Hull colour: black (2018)
 • Thickness steel underwater hull: 3-5 mm
 • Painting system hull: Epiphanes Mono Urethane 3124 (2018)
 • painting system inside hull: Hempel
 • Hull: 3 mm
 • Building paint system: Hempel Mono Urethane
 • Thickness of steel structure: 3 mm
 • painting system spars / swords: Epiphanes hardwood oil

Accommodation
Material, colours: Mahogany/Oak
Saloons: 4 seats
Berths: 2.00 m
Other:

The interior with dark oak and lacquered mahogany with a light ceiling gives a warm intimate feel. In combination with an off-white L-bench upholstery makes it a chic whole. Partly due to the light of the central cuckoo. At the entrance there is an L-shaped kitchen on the port side with a stainless steel sink, a 3-burner stove and a classic copper tap, behind it a longitudinal bench convertible into a bed. In front of the main bulkhead, on the port side, is the lockable toilet room with a drinking water pump. All lighting is equipped with LED lights. To starboard, a technical room containing a 12V cool box, the earth leakage switch, the battery charger and a fuse box. Above the fuse box is the main fuse box, with all groups double fused. Behind it is a wardrobe with drawers. Behind it is the door lockable front with two single beds, with four brass portholes, two of which can be opened. There is also an escape hatch.

 • Spacious floor: oak
 • Langsbank

Engine, electrics, water
Voltage: Sockets 12V: 1/220V: 3
Shorepower: 230V
Other:

The BMC Thornicroft engine with its 62 hp, placed in 1994, is doing a great job and has had a big maintenance in 2019.

 • Shaftshaft
 • Spare parts available
 • Usage: 9.9 litres per hour
 • Motor manual

Rig and sails
Sails material: White
Jib: Dacron
Number of masts: Oregon Pine
Other:

The mast is by means of a winch in combination with stainless steel buckle legs very easy to iron and set, this winch is also the anchor winch. The cabin bulkhead, the gunwale and bodywood are professionally lacquered, the copper accents enhance the classic atmosphere. The winches and clamps are in the right place to keep the sailing easy, easy to sail with two persons. Steering is by means of a steering wheel. The new oak rudder and the new oak swords with copper fittings are from 2019. Because of the relatively light operation, the real Lemsteraak appearance and the very good maintenance, it is a pleasure to sail with it and stay on it.

 • Mast ironing installation
 • Material boom: Oregon Pine
 • Material spars: Wood
 • Shots: yes
 • Falling: yes, plastic
 • Stay: stainless steel

Navigation and electronics
Other:
 • Barometer
 • Clock

Equipment
Anchor windlass: attending
Other:

The underwater hull is equipped with the Hempel system, the hull Epiphanes with the Mono urethane system.

 • Landfasting: 5
 • Pick hook

Safety
Other:
 • Ball valves: 1, in the kitchen
 • Anchor ball
 • Gas certificate
 • Gangway
 • Ship's horn
 • Toplight
 • Original purchase invoice present

Uitrusting

 • Acculader
 • Walstroom

Specificaties

 • Besturing: Stuurwiel

Motor

 • MotorType: Leyland 252
 • Vermogen: 62
 • Aantalmotoren: 1
 • Aantalcilinders: 4

Omschrijving Duits

Vollständig renovierte Lemsteraak. Weitere Informationen erhalten Sie bei Sjoerd Kampen, 0031(0)6 54723943

Die Campanula ist eine Lemsteraak in der Yachtversion, die 1972 von der Werft B. de Waal im Norden von Scharwoude gebaut wurde. Klassisch in der Schönheit, auch wegen der schönen Schaufel im Bergwald, dem Schandeckel und dem Kabinendach. Es ist ein sehr gut gebauter Lastkahn, mit einer geordneten Größe und viel Innenraum für 4 Personen. In der Kabine und darunter gibt es genügend Kopffreiheit. Es hat ein geräumiges, selbstlenzendes Cockpit mit Teakholzboden. Zwischen 2016 und 2019 wurde die Barge mit viel Liebe zum Detail wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt, wodurch die SSRP mit der Plakette 724 wieder in das Zuchtbuch für Rund- und Plattbodenyachten eingetragen wurde.Allgemein
Fenster: Glas, Messing
Sonstiges:
  <
 • Hängendes Ruder: 1
 • Anzahl der Kisten: 2
 • Anzahl der Sitzplätze außen / Wanne: 4
 • Ballast kg und Material: Kielsohle Stahl/ Blei/ ca. 5% Beton
 • Konstruktionsmethode: Nähte
 • Immer: ja
 • Lackiersystem unter Wasser: 1 Komponente Hempel Hi-Build
 • Hüllenfarbe: schwarz (2018)
 • Dicke Stahl-Unterwasserrumpf: 3-5 mm
 • Rumpf des Anstrichsystems: Epiphanes Mono-Urethan 3124 (2018)
 • Lackiersystem innerhalb der Hülle: Hempel
 • Rumpf: 3 mm
 • Farbsystem für Gebäude: Hempel-Mono-Urethan
 • Dicke der Stahlstruktur: 3 mm
 • Gemäldesystem Holme / Schwerter: Epiphanes-Hartholzöl

Innenausstattung
Material, Farben: Mahagoni/Eiche
Aufenthaltsräume: 4 Sitze
Anzahl Kojen: 2.00 m
Sonstiges:

Der Innenraum mit dunkler Eiche und lackiertem Mahagoni mit heller Decke vermittelt eine warme, intime Atmosphäre. In Kombination mit einer cremefarbenen L-Bank-Polsterung ergibt sich ein schickes Ganzes. Zum Teil wegen des Lichts des zentralen Kuckucks. Am Eingang befindet sich an der Backbordseite eine L-förmige Küche mit einer Edelstahlspüle, einem 3-Flammen-Herd und einer klassischen Kupferarmatur, dahinter eine Längsbank, die in ein Bett umgewandelt werden kann. Vor dem Hauptschott, auf der Backbordseite, befindet sich der abschließbare Toilettenraum mit einer Trinkwasserpumpe. Die gesamte Beleuchtung ist mit LED-Leuchten ausgestattet. Steuerbord befindet sich ein technischer Raum, der einen 12V-Kühlkasten, den Fehlerstromschutzschalter, das Batterieladegerät und einen Sicherungskasten enthält. Über dem Sicherungskasten befindet sich der Hauptsicherungskasten, wobei alle Gruppen doppelt abgesichert sind. Dahinter befindet sich ein Kleiderschrank mit Schubladen. Dahinter befindet sich die abschließbare Türfront mit zwei Einzelbetten, mit vier Bullaugen aus Messing, von denen zwei geöffnet werden können. Es gibt auch eine Fluchtluke.

  <
 • Geräumiger Boden: Eiche
 • Langsbank

Motor, Elektrik, Wasser
Spannung: Steckdosen 12V: 1/220V: 3
Landstrom: 230V
Sonstiges:

Der BMC Thornicroft-Motor mit seinen 62 PS, der 1994 platziert wurde, leistet hervorragende Arbeit und wurde 2019 umfassend gewartet.

 • Wechselwelle
 • Ersatzteile verfügbar
 • Verbrauch: 9,9 Liter pro Stunde
 • Motorisches Handbuch

Besegelung & Rigg
Material Segel: Weiß
Fock: Dacron
Anzahl Masten: Oregon Kiefer
Sonstiges:

Der Mast ist mittels einer Winde in Kombination mit Schnallenbeinen aus Edelstahl sehr leicht zu bügeln und zu setzen, diese Winde ist gleichzeitig die Ankerwinde. Das Kabinenschott, der Schandeck und das Karosserieholz sind professionell lackiert, die Kupferakzente verstärken die klassische Atmosphäre. Die Winschen und Klemmen sind an der richtigen Stelle angebracht, um das Segeln einfach zu halten, leicht zu segeln mit zwei Personen. Die Lenkung erfolgt über ein Lenkrad. Das neue Eichenruder und die neuen Eichenschwerter mit Kupferbeschlägen sind von 2019. Wegen des relativ leichten Betriebs, des echten Lemsteraak-Aussehens und der sehr guten Wartung ist es ein Vergnügen, mit ihr zu segeln und auf ihr zu bleiben.

  <
 • Mastbügeleinrichtung
 • Materialboom: Oregon Pine
 • Materialholme: Holz
 • Fotos: ja
 • Fallen: ja, Kunststoff
 • Aufenthalt: rostfreier Stahl

Nautische Instrumente
Sonstiges:
  <
 • Barometer
 • Uhr

Zubehören
Ankerwinde: teilnehmend
Sonstiges:

Der Unterwasserschiffsrumpf ist mit dem Hempel-System, der Rumpf Epiphanes mit dem Mono-Urethan-System ausgestattet.

  <
 • Landfasten: 5
 • <
 • Pick-Haken

Sicherheit
Sonstiges:
  <
 • Kugelventile: 1, in der Küche
 • Ankerball
 • Gas-Zertifikat
 • Gangway
 • Schiffshorn
 • Toplight
 • Original-Einkaufsrechnung vorhanden

Veiligheid

 • ESP: Op aanvraag

Más…

Presentado por:

Scheepsmakelaardij Goliath

Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
Países bajos
+31 (0)515 560410

Ver el inventario del vendedor
 

En venta por

X
* Su mensaje no ha podido publicarse con éxito. Por favor, compruebe los campos marcados e inténtelo de nuevo.

Gracias

Hemos enviado su información directamente al vendedor.

La solicitud no puede completarse

Es posible que haya introducido información incorrecta o que el servidor esté temporalmente fuera de servicio. Por favor, vuelva a cargar la página e inténtelo de nuevo más tarde.

Presentado por:

Scheepsmakelaardij Goliath

Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
Países bajos
+31 (0)515 560410

Ver el inventario del vendedor
 

En venta por

X
* Su mensaje no ha podido publicarse con éxito. Por favor, compruebe los campos marcados e inténtelo de nuevo.

Gracias

Hemos enviado su información directamente al vendedor.

La solicitud no puede completarse

Es posible que haya introducido información incorrecta o que el servidor esté temporalmente fuera de servicio. Por favor, vuelva a cargar la página e inténtelo de nuevo más tarde.

Servicios

Anuncio
X